Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Hétszínvirág Összevont Óvoda (a továbbiakban: adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi tájékoztató(k)ban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi szabályozás alapján alakított ki:

 

A Hétszínvirág Összevont Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) által a http://www.hetszinviragovi.hu weboldalon keresztül az érintettek személyes adatainak kezelésére kerül sor. Amennyiben az Óvoda a személyes adatait kezeli, úgy Ön érintettnek minősül.

Fontosnak tartjuk, hogy a jelen tájékoztató keretében bemutassuk az érintetteknek az adatkezelési tevékenységünk során tudomásunkra jutott személyes adatok kezelését, továbbá tájékoztassuk Önöket az adatkezelés legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információkat.

Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 4. cikkében valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.

Ki kezeli a személyes adatait?

A weboldalon keresztül megvalósuló adatkezelés adatkezelője a Hétszínvirág Összevont Óvoda

Az adatkezelő elérhetőségei:

Címe:                       1154 Budapest, Aulich Lajos utca 46-62

E-mail címe:             szekhelyovi@hetszinviragovi.hu

Webcíme:        http://www.hetszinviragovi.hu

Telefonszáma:          +36-1-417-23-61

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Neve:                      dr. Dvorán Gabriella

E-mail címe:             dvoran@t-online.hu

 

Weboldal adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Facebook Messenger

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési tájékoztató - üzenő füzet