Kedves látogató, köszöntjük a Hétszínvirág Összevont Óvoda honlapján!

Óvodáink Rákospalota és Pestújhely kertvárosi zöldövezetében, családias, kertes házakkal, illetve MÁV lakótelep és Újpalota emeletes házaival övezett területen fekszenek. Intézményünk 7 telephelyből tevődik össze. Óvodai csoportjaink osztott, illetve osztatlan összetételűek.

Pedagógiai hitvallásunk: „A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás” (Pestalozzi)

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk. Nagy bátorság másokat nevelni. Mérhetetlen felelősség, hogy milyen érzelmeket indítunk el, hatásukkal milyen nyomot hagyunk a gyerekekben.

Az óvodai élet folyamán arra törekszünk, hogy magabiztos, önálló, alkalmazkodni képes, kreatív, másokat elfogadó, megfelelő önismerettel, életkoruknak megfelelő magatartásformákkal, gazdag érzelemvilággal rendelkező nagycsoportosok hagyják el az óvodáinkat.

Nevelőközösségünket a sokoldalúság, a kompetens együttműködés, a kezdeményezőkészség, az egységes nevelésfilozófiára való törekvés jellemzi, mely segíti az integrált és differenciált nevelést, a hátrányok leküzdését, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást.

Óvodáinkban érvényesül az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek széles körű módszertani szabadsága. Nevelőtestületünk tagjai nyitottak az új ismeretek befogadására, az innovatív pedagógiai törekvések megvalósítására.

Az óvodai csoportokban jól képzett óvodapedagógusok dolgoznak. Munkájukat dajkák, pedagógiai asszisztensek segítik. Az integrált csoportokban lévő SNI gyermekek fejlesztését külön-külön, sérülésüknek megfelelő gyógypedagógusok végzik.

Óvodáink rendelkeznek a szükséges és alapvető tárgyi feltételekkel. A csoportszobák az óvodapedagógusok igényességének, kreativitásának köszönhetően esztétikusak, dekoratívak.

A közös ünneplés nagy közösségformáló erő az óvodáinkban. Az ünnepi élmények célja a gyermekek érzelmi, erkölcsi, értelmi, esztétikai, közösségi nevelése. Az előkészületekbe bevonjuk a gyermekeket és szülőket, ezzel olyan érzelmi hangulatot teremtünk, hogy megérezzék, átéljék az adott ünnep hangulatát. A közös programok által gazdagodhatnak a gyerekek, a szülők, az óvodák dolgozói.