Gyik

 

Gyermekem nyáron lesz 3 éves, mikor kell beíratnom az óvodába?

A gyermekek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Így az Ön gyermekét 2018. májusában kell beíratni az óvodába.

Milyen iratokat kell a beiratkozáshoz vinni?

A beiratkozásnál szükség lesz a következő iratokra:

- gyermek születési anyakönyvi kivonata
- gyermek TAJ kártyája
- gyermek lakcímkártyája
- édesanya lakcímkártyája
- külföldi állampolgár esetén, tartózkodási engedély

A Manóvár óvodába szeretném íratni gyermekem, helyileg hová kell mennem?

Az óvodai beiratkozás helyszíne: Hétszínvirág Összevont Óvoda 1152 Budapest, Aulich u. 46-62. (székhely óvoda)

A Mókus csoportba szeretném íratni kislányomat, de nem ők lesznek a kiscsoportosok. Van mód arra, hogy abba a csoportba járjon?

Amennyiben a csoportban van hely, igyekszünk teljesíteni a szülői kéréseket. A beiratkozás után az óvodavezető dönt a csoportok kialakításáról.

Lesz-e szülői tájékoztató az óvodai felvétellel kapcsolatban?

A meghirdetett nyíltnapokon minden esetben tájékoztatjuk a szülőket a beiratkozás menetéről és helyszínéről.

Van-e mód arra, hogy februárban gyermekemet két hétre elvihessem síelni?

Amennyiben a szülő üdülés, külföldön való tartózkodás miatt nem kívánja az óvodát igénybe venni, az intézmény vezetőjétől írásban szükséges engedélyt kérni.