Beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

 

Beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

 

Kedves Szülők!


Az országos veszélyhelyzetre tekintettel az emberi erőforrások minisztere a 7/2020. (III.25.) EMMI határozatával
megváltoztatta az óvodai beiratkozás rendjét, és a 2020/21-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozással
kapcsolatban új eljárást határozott meg, mely az allábi linken érhető el:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/ovodai_beiratkozas_2020

A XV. kerületi Önkormányzat Közleményét az óvodai beiratkozásról az alábbi linken olvashatják:

https://www.bpxv.hu/hirek/ovoda2020

Az Önkormányzat közleménye részletesen tartalmazza az eljárás menetét.

Néhány kiemelten fontos információ és kiegészítés:
 • Intézményünk beiratkozással kapcsolatos elérhetőségei:
		Közvetlen telefonszám: +36 70 698 56 30
		E-mail cím: beiratkozas@hetszinviragovi.hu
		Jelenleg a tagóvodákat a vezetékes telefonszámokon nem tudják elérni.
 • A körzeten kívüli gyerekek esetében szükséges a Szándéknyilatkozat megküldése e-mailben!
A Szándéknyilatkozat innen tölthető le: Szándéknyilatkozat
 • Az alábbi nyomtatványok és iratmásolatok bemutatására az EMMI Rendelet és az Önkormányzat Közleménye alapján az óvodai nevelési év 1. napján kerül sor.

Amennyiben a szülőknek van lehetőségük az alábbi nyomtatványokat kinyomtatni, kitölteni, és aláírva e-mailben visszaküldeni részünkre, akkor kérjük, hogy tegyék meg, mert ez nagyban segíti a munkánkat.

Az eredeti példányokat kérjük megőrizni, és a gyermek óvodai nevelésének első napján behozni az intézménybe!

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok innen tölthetők le: Jelentkezési lap, Nyilatkozat szülői jog gyakorlásról,
Adatkezelési nyilatkozat, Hozzájárulói nyilatkozat

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok, iratmásolatok listája:

 • Jelentkezési lap
 • Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez
 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ) tartalmazó kártya
 • A gyermek Születési anyakönyvi kivonata
 • Szülők személyi igazolványa és és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság véleménye
 • Nem magyar állampolgárságú gyermek esetén a Magyarországon tartózkodás jogcímét igazoló dokumentum