Nagy bátorság másnak az életébe beleavatkozni, másokat nevelni. Mérhetetlen felelősség, hogy milyen érzelmeket indítunk el. Olyan óvodát hívtunk életre, ahol lehetőség nyílik az esélyegyenlőség megvalósítására, ahol az egészséges gyermekek természetes, mindennapi dologként élhetik meg a különbözőséget, az elfogadást, a segítségnyújtás örömét. Olyan óvodát, ahol nem az a kérdés, „miért vagy te más, mint én?", hanem az „miben tudok segíteni neked?".

Óvodánk kertvárosi környezetben, családi házak között helyezkedik el. 4 csoporttal működik integrált neveléssel. Az egészséges gyermekek nevelése szempontjából kedvező a gyermekek integrálása, a különbözőség elfogadtatása, a közös játék és egyéb tevékenységek során. A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek társadalomba való zökkenőmentes beilleszkedését nagymértékben segítheti a kellő időben megkezdett speciális nevelés, fejlesztés. Gyakorlatban is alkalmazzuk az egymástól való tanulás elvét, tevékenységünket a szülők pozitívan értékelik és támogatják.

Az a határozott véleményünk, hogy a kis intézmények biztosítják legjobban a gyermekek fejlődését és fejlesztését szolgáló koncepciók megvalósítását. A kis csoportlétszám nagyobb lehetőséget ad az egyéni fejlesztésre, felzárkóztatásra, az új kezdeményezések, elképzelések, módszerek bevezetésére. Belső udvarunkon a gyermekeknek fejlesztő játékok adnak maximális mozgási lehetőséget, ahol játék közben is ügyesednek, fejlődik egyensúlyuk, izomerejük, mozgáskoordinációjuk.

A legbiztonságosabb és legtermészetesebb talajra huppanhatnak: ez a homok! Ortopéd orvosok javaslatára a nyári meleg hónapokban a gyerekek mezítláb szaladgálhatnak, tengerparti hangulatot teremtve sarazhatnak a hatalmas vadgesztenye- és diófa árnyas lombjai alatt. Ebéd előtt mód van a gyermekek teljes lefürdetésére a csoportokhoz tartozó saját tusolókban.

Sok türelemmel és tervezett rendszerességgel fejlesztjük a gyermekek kézügyességét, esztétikai igényességét, testi fejlettségét, melyhez az óvodai csoportok igényes kialakítása nagyban hozzájárul. A 2017/18-as tanévtől a mozgáskotta nevű mozgásfejlesztő eszközzel dolgozunk, mely játékosan fejleszti a gyermekek mozgását, keresztcsatornák működését, az agyféltekék összekapcsolását, figyelmét, koncentrációját.

A Mozgáskottában használt eszközök segítségével könnyebbé válik a:
- szín, forma és alakfelismerés
- oldaliság (jobb-bal láb)
- számolási készség, számfogalom megszilárdulása
- a mozgások időbeli jegyeinek kialakítása, pontosabb szabályozása
- zenei ütemhangsúlyok felismerése

Nagy hangsúlyt fektetünk az óvoda szintű élményszerző napokra-hetekre, jeles ünnepekre. Évente 4-5 alkalommal szervezünk projekteket, különböző ünnepek köré építve. (Pl.: Mihály-nap, Márton-nap, Szüret, Alma-bál, Farsangi hét, Magyar hét, Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja)