A Molnár Viktor Óvoda Budapest XV. kerületében fekszik. A nagyobb forgalmú Drégelyvár út zajától egy 10 emeletes épület zárja el, így viszonylag csendes, zöldterületen, lakótelepi környezetben helyezkedik el.

Udvara tágas, természetes – balesetmentes játékot biztosító – faanyagokból készült játékokkal felszerelt. Az udvar esztétikája, tisztasága, védelme elsődleges feladata felnőttnek és gyermeknek egyaránt. Ezt szolgálja a játszószerek felújítása, a fák, bokrok, virágok telepítése és gondozása is.

Óvodánk 200 férőhellyel, 8 gyermekcsoporttal működő intézmény. Személyi feltételeink biztosításánál a magas szintű szakmai felkészültséget vesszük alapul. Az óvónői párok kialakításánál az azonos nevelő szemlélet érvényesítésére törekszünk. Az óvodapedagógusok kreatív szemlélete tudatos, tervszerű alkotótevékenysége a minőségi munka elengedhetetlen feltétele. A tárgyi feltételek javítására nagy hangsúlyt fektetünk az idejáró kisgyermekek fejlődése és biztonsága érdekében.

Kiemelt feladatnak tekintjük az óvoda épületének, valamint udvarának esztétikus fejlesztését. Az óvodai foglalkoztatókban a természetes anyagok használata dominál. Ez megmutatkozik a berendezési tárgyak, a játékeszközök és díszítőelemek esetében is. A 2003-ban megépült tornaszoba korlátlan mennyiségben biztosítja a gyermekek számára a mozgás lehetőségét, és a szabadidős tevékenységek megvalósulását. Az óvoda udvara tágas, természetes – balesetmentes játékot biztosító – fából készült játékokkal, medencével felszerelt. Az udvari játékok alatt rugalmas aljzat óvja a gyermekek testi épségét. Mivel óvodánk lakótelepi környezetben helyezkedik el, így távlati feladataink között meghatározó az udvar felszereltségének fejlesztése.

Óvodánk programja a „Komplex esztétikai nevelés az óvodában”, mely a „családias vidám gyermekkor” jegyében készült el.

Magában foglalja a környezet, épület, az udvar, valamint a gyermekek esztétikai nevelését az óvodai élet minden területén.

Célunk: a gyermekek szeretetteljes, derűs fejlesztő óvodai légkörben nevelkedjenek, s munkánk a családi nevelés fontos kiegészítője legyen.

Programunk sikeres megvalósításához fontos az óvodapedagógusok sajátos nevelői attitűdje. A 2002/2003-as tanévtől óvodai nevelésünk a sajátos nevelést igénylő gyermekek nevelésével egészült ki. Két csoportban folyik integrált nevelés, megfelelő személyi- és tárgyi feltételek biztosításával (fejlesztőpedagógus,mozgásterapeuta logopédus).

Az óvoda-család kapcsolatának pozitív alakításában nagy szerepet vállalunk azzal, hogy intézményünk „nyitott óvodaként” működik. Óvodánkban az újonnan érkező gyermekek számára biztosítjuk a „szülős beszoktatás” lehetőségét. Az óvoda nyitottságából adódóan a szülők folyamatosan tájékozódhatnak a gyermekükkel történt eseményekről, fejlődésükről.